Rådgivning


Rådgivning tager for os udgangspunkt i den enkelte kundes forhold. Indlevelsesevne og dialog er nødvendige forudsætninger for at sikre individuel rådgivning og anvise løsninger og muligheder, som er brugbare for den enkelte.

Rådgivning er en bred ramme for de mangeartede opgaver, som vi påtager os med udgangspunkt i erhvervslivets mangfoldighed. Rådgivning udøves indenfor:

Revision af selskaber

Lønadministration

Generationsskifte
Review af selskaber

IT-anvendelse og rådgivning

Værdiansættelser af virksomheder
Gennemgang af virksomhedsregnskaber

Dagpengerefusioner

Rådgivning om køb og salg af virksomheder

Indkomst- og formueopgørelser

e-indkomst

Virksomhedsomdannelse
Budgetter

Ejendomsadministration

Ejendomsavance
K/S regnskaber og selvangivelser

Outsourcing af løn og bogholderi

Aktieavancer
Virksomhedsskatteordningen

Almen skatterådgivning

Skatteplanlægning
Dødsbo

HR opgaver

Moms og momsrådgivning